Installation, servicearbeten och projektering av elanläggningar

PRIVATPERSONER  |  FÖRETAG  |  ENTREPRENAD

Klingstedt-El är en
kompetent elinstallatör

På Klingstedt-El arbetar kvalificerade medarbetare med en bred yrkeskunskap och gedigen erfarenhet. Vi sätter kunden i första rummet genom vår personliga service och fackmannamässigt utförda arbeten. Vi projekterar och utför alla typer av elinstallationer för privatpersoner, kommuner och företag. Under åren har vi skapat goda samarbeten som bygger på förtroende med både kunder och leverantörer.

Kontakta oss:

Privat

Installation och service av el i hemmet både interiört och exteriört. Vanliga frågor just nu är appstyrd belysning, laddstolpe, miljö- och säkerhetsbelysning.

Kontakta gärna oss om ni vill uppdatera ert elsystem.

Företag

Vi erbjuder vår kompetens inom kraft, belysning och kommunikation och vi arbetar med många olika kategorier av kunder. Bland dessa finns allt från till exempel byggföretag, projektledningsföretag, fastighetsbolag och kommuner. Vi är en komplett leverantör inom entreprenad, service och underhåll.

Klingstedt-El finns med er under hela processen.

Entreprenad

Vi arbetar i olika entreprenadformer och har därför väl inarbetade rutiner för samverkansprojekt, totalentreprenader, samt utförandeentreprenader.