Kv. Trehörningen 12018-01-08T18:00:46+00:00

Project Description

Kv. Trehörningen 1

Totalentreprenör

Byggillet AB

Elkonsult

Jan Franson Elkonsult AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Datum
augusti, 2012 till maj, 2013

Trekantens servicehus är belägget vid sjön Trekanten i området Liljeholmen och Gröndal. Servicehuset är byggt 1986 och består av en U-formad byggnad i sex plan med 100 lägenheter, varav 40 stycken ettor och 60 stycken tvårumslägenheter. Alla lägenheter har balkong. Hägesten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning hyr lägenheterna av Micasa Fastigheter i Stockholm för servicehusboende.

Det finns restaurang, kiosk, fotvård och lokaler för aktiviteter och gemenskap samt personallokaler. Servicehuset är i markplanet sammanbyggt med lokaler för Gröndals vårdcentral.

Arbetsmiljöverket har vid granskning konstaterat att hygienutrymmena vid servicehuset Trekanten inte uppfyller arbetsmiljökraven. Stadsdelsnämnden och fastighetsägaren Micasa har fått vitesföreläggande som utlöses om inte ombyggnadsåtgärder vidtagits.

Denna entreprenad avser ombyggnad av badrum i samtliga 100 st. lägenheter. Ombyggnaden kommer att ske i två etapper.