Kv. Riddarsporren 212018-01-08T18:03:13+00:00

Project Description

Kv. Riddarsporren 21

Totalentreprenör

Byggillet AB

Elkonsult

Jan Franson Elkonsult AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Datum
maj, 2013 till november, 2013

Ombyggnad av fastigheten Kv. Riddarsporren 21, hus 6A, Riddargårdens Vård- och omsorgsboende, Norrtullsgatan 12L, 113 27 Stockholm.

Huset byggdes 1980 av Svenska Bostäder AB och består av två sammanbyggda huskroppar hus 6A och hus 6B.

Hus 6A evakueras och byggs om.

Arbetsmiljöverket (AMV) har den 15 februari 2012 beslutat förbjuda Stockholms stad att efter den 15 januari 2015 bedriva omvårdnadsarbete i lokalerna på Riddargårdens vård- och omsorgsboende om lokalerna inte dessförinnan har åtgärdats för uppfyllande av AMV:s krav på funktionsmått för arbetstagare.

Med anledning av ovanstående ska badrum på plan 2 – 5 tr. byggas om för att uppfylla AMV:s krav på funktionsmått. 36 badrum kommer att byggas om.

Denna entreprenad omfattar ombyggnad av badrum samt utbyte av samtliga installationen inom lägenheten till jordat utförande, byte av belysning i korridorer samt samvarodelar, installationer i tvättstugor samt nya mätarblock till lägenheter och lokaler.