Kv. Nystad 92018-01-08T18:04:43+00:00

Project Description

Kv. Nystad 9

Totalentreprenör

BTH Bygg AB

Elkonsult

HJ Consult AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Datum
juli, 2014 till augusti, 2015

Projektet avser upprustning av fastigheten Kv Nystad 9 på Sibeliusgången 6-8 Akalla, Stockholm, och är det tredje av sex skivhus i Kv Nystad som skall upprustas. fastigheten utgörs av entrévåning med förrådsutrymmen och lokaler, elva bostadsvåningar samt källare och vind. Fastigheten innehåller 99 st lägenheter, garage och 64 bilplatser och två befintliga lokaler.

Huset är ett skivhus med tidstypisk arkitektur och är en del av miljöprogrammet som byggdes under 1970-talet och som nu är i behov av en genomgripande upprustning.

I projektet ingår även ombyggnad av gården inkluderat fasadrenovering av gårdshuset, putsade ytor på grannfastigheten Kv. Nystad 8 dvs gården mellan byggnaderna Sibeliusgången 4 och Sibeliusgången 8.

Elentreprenaden omfattar komplett installation, inkl. driftsättning med tillhörande dokumentation. Ingående systemdelar är i huvudsak kanalisationssystem, elkraftsystem, belysningssystem, telesystem, system för spänningsutjämning, nytt datanät inom lägenheter, samt ny kanalisation för fiber till samtliga lägenheter.