Kv Nystad 102018-01-08T18:06:57+00:00

Project Description

Kv. Nystad 10

Totalentreprenör
BTH Bygg AB
Elkonsult
HJ Consulting Group AB
Entreprenadform
Totalentreprenad
Datum
januari, 2016 till januari, 2017

Projektet avser upprustning av fastigheten Kv Nystad 10 på Sibeliusgången 10 Akalla, Stockholm, och är det fjärde av sex skivhus i Kv Nystad som skall upprustas. fastigheten utgörs av entrévåning med förrådsutrymmen och lokaler, elva bostadsvåningar samt källare och vind. Fastigheten innehåller 99 st lägenheter, garage och 64 bilplatser och två befintliga lokaler.

Huset är ett skivhus med tidstypisk arkitektur och är en del av miljöprogrammet som byggdes under 1970-talet och som nu är i behov av en genomgripande upprustning.

I projektet ingår även ombyggnad av gården inkluderat fasadrenovering av gådshuset, putsade ytor på grannfastigheten Kv. Nystad 8 dvs gården mellan byggnaderna Sibeliusgången 4 och Sibeliusgången 8.

Elentreprenaden omfattar komplett installation, inkl. driftsättning med tillhörande dokumentation. Ingående systemdelar är i huvudsak kanalisationssystem, elkraftsystem, belysningssystem, telesystem, system för spänningsutjämning, nytt datanät inom lägenheter, samt ny kanalisation för fiber till samtliga lägenheter.