Kv. Balustraden 42018-01-08T18:16:18+00:00

Project Description

Kv. Balustraden 4

Totalentreprenör

NOCCON AB (f.d. Österling Bygg i Stockholm AB)

Elkonsult

Elfack Konsult AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Datum
augusti, 2012 till maj, 2013

Entreprenaden avser ombyggnad av Kv. Balustraden 4 i Johanneshov.

I fastigheten, som är byggd 1943, finns innan ombyggnaden 50 stycken lägenheter samt två lokaler.

Efter ombyggnaden kommer det vara 56 stycken lägenheter. I övrigt ingår lägenhetskomplement såsom tvättstugor, lägenhetsförråd, undercentral, elrum, cykelrum, trapphus etc. Dessutom ingår mark- och uteplatsarbeten inom fastigheten.

Fastigheten kommer att vara tömd på hyresgäster under entreprenadtiden.

Fastigheten kompletteras med APTUS-system för inpassering samt bokningssystem för tvättstuga.

BKAB avräkningssystem för vattenförbrukning installeras i samtliga lägenheter och lokaler.