Kv. Backskidan 12018-01-08T18:04:01+00:00

Project Description

Kv. Backskidan 1

Totalentreprenör

BTH Bygg AB

Elkonsult

HJ Consulting Group AB

Entreprenadform

Totalentreprenad

Datum
augusti, 2013 till januari, 2014

Inom kvarteret Backskidan kommer HEBA fastighets AB att renovera lägenheter i tre huskroppar med källare under hus. Byggnaderna innefattar även lokaler samt tvättstugor.